El Salvador representará a Cotecc en final regional WJT